Uuden asunnon ostaminen
Kohteemme ovat niin sanottuja RS-kohteita. RS tulee sanoista ”rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema”. RS-kohteet tarkoittavat uusia asuntoja, joiden myynti aloitetaan jo rakentamisvaiheen aikana ja joissa on ostajien ja yhtiön hyväksi asetettu asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät. Silloin voit olla varma kohteen laadusta ja siitä, että kauppa syntyy lain säädösten mukaan.

Asuntokauppalain mukaisen turvajärjestelmän tärkeimmät säännökset:

1. Rakennusliike asettaa yhtiön ja osakkeenostajan hyväksi vakuudet, joista jokin on aina voimassa.  Vakuudet ovat rakennusaikainen ja rakennusvaiheen jälkeinen vakuus, sekä suorituskyvyttömyysvakuutus, joka on voimassa 10 vuotta rakennuksen käyttöönottotarkastuksesta ja josta voidaan tietyin rajoituksin korvata rakennusvirheet 10 vuoden ajan, jos myyjä ei siihen kykene.
2. Rakennusvaiheen kauppa tehdään aina kirjallisesti.
3. Lain edellyttämiä turva-asiakirjoja, joita ovat muun muassa rakennuslupa, pääpiirustukset, rakennustapaselostus, taloussuunnitelma ja vakuudet, säilytetään pankissa, jonka kanssa solmitaan jo rakentamisen alkuvaiheessa RS-sopimus. Pankki sitoutuu painattamaan huoneistojen osakekirjat ja säilyttämään ne rakennusvaiheen ajan.
4. Kun huoneistoista on myyty neljäsosa, pidetään osakkeenomistajien kokous. Kokouksessa ostajat saavat halutessaan valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan, joiden kulut lisätään asunto-osakeyhtiönkuluihin. Tätä kautta ne myöhemmin kanavoituvat niin jo valinnan tehneiden kuin myöhempien ostajien maksettaviksi, vaikkei niitä olekaan arvioitu taloussuunnitelmassa.

Asuntokaupan vaiheet RS-kohteessa

1.    Asunnon varaaminen
Ennakkomarkkinointivaiheessa asunnosta voi tehdä maksuttoman, sitomattoman varauksen. Ennakkomarkkinoinnin aikana valmistelemme hankkeen toteutusta. RS-kohteen asuntojen myynti voi alkaa, kun asuntokauppalain mukaiset turva-asiakirjat ovat valmiina ja pankissa säilytettävänä. Tehtyäsi asuntoon ennakkovarauksen, otamme Sinuun yhteyttä, kun kaupanteko on mahdollista.
Ennakkomarkkinointivaiheen jälkeen asunnon voi varata sovituksi ajaksi, niin ikään ilman kustannuksia tai sitovuutta. Varausaikana ehdit hyvin valmistella rahoitustasi ja mahdollisen nykyisen asuntosi myyntiä sekä tutustua kohteeseemme tarkemmin. Tässä vaiheessa on myös hyvä miettiä haluatko tehtäväksi muutoksia asuntosi suunnitelmiin (katso kohta 4).
2.    Kaupan tekeminen
Kaupantekovaiheessa asuntokauppalain mukainen turvajärjestelmä on asetettu yhteistyössä RS-pankkimme kanssa. Ennen kaupantekoa lähetämme kauppa-aineiston sinulle etukäteen tutustuttavaksi.
3.    Kauppahintaerien suorittaminen
Asunnon kokonaishinnan muodostuminen: Myyntihinta + lainaosuus = Velaton hinta

Myyntihinta:
Myyntihinnan maksuerät on jaettu rakennusaikana maksettaviin useampaan erään. Kaupanteosta 7 päivän kuluessa maksat vain siihen mennessä erääntyneen osan myyntihinnasta. Rakentamisen edetessä maksat loput erät kohteen maksuaikataulun mukaisesti. Asuntokauppalain mukaisesti kaksi viimeistä erää erääntyvät vasta, kun olet saanut tarkastaa valmiin asunnon.

Lainaosuus:
Osakkeenomistajalla on mahdollisuus maksaa lainaosuutensa pois kuluitta ennen taloyhtiön vastaanottotarkastusta. Tarkempia ohjeita lainaosuuden maksamisesta annetaan muuttopäiväkirjeessä, joka lähetetään ostajille vähintään yksi kuukausi ennen tarkkaa muuttopäivää. Vastaanottotarkastuksen jälkeen asiassa tulee ottaa yhteyttä isännöitsijään, joka tekee huoneistokohtaiset laskelmat lainaosuuden maksamiseksi. Lainaosuuden voi myös maksaa rahoitusvastikkeena kuukausittain taloyhtiön taloussuunnitelman mukaisesti.
4.    Lisä- ja muutostöiden sopiminen
Mahdollisista lisä- ja muutostöistä tulee sopia heti kaupanteon jälkeen. Näin saat selville, mitkä muutokset ovat mahdollisia, mihin mennessä niistä on sovittava ja mitkä ovat muutosten kustannusvaikutukset. Annamme muutostöiden kustannuksista aina kirjallisen tarjouksen ja tilaamistasi lisätöistä tehdään kirjallinen tilaussopimus. Muutostöiden laskutus tapahtuu samaan aikaan viimeisten kauppahinnan maksuerien kanssa. Lisätöistä ei mene varainsiirtoveroa.
5.    Osakkeenomistajien kokous
Kutsumme ostajat koolle, kun vähintään neljäsosa asunnoista on myyty.
Kokouksessa ostajat saavat halutessaan valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan. Tarkkailijan on oltava asuntojen myyjästä ja urakoitsijasta riippumaton ja hänen tehtävänään on valvoa rakentamisen sopimuksenmukaisuutta.
Rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan kulut lisätään asunto-osakeyhtiön kuluihin. Tätä kautta ne myöhemmin kanavoituvat ostajien maksettaviksi, vaikkei niitä olekaan arvioitu taloussuunnitelmassa.
6.    Muuttopäiväkirje ja huoneiston tarkastus
Rakentamisvaiheen kauppakirjaan merkitään asunnon arvioitu valmistumispäivämäärä. Viimeistään kuukautta ennen asuntosi valmistumista saat muuttopäiväkirjeen, jossa ilmoitamme tarkan muuttopäivän. Muuttopäiväkirjeessä kerromme myös järjestämästämme asuntokauppalain mukaisesta tilaisuudesta tarkastaa asunto ennen muuttoa. Tarkastuksessa merkitset havaitsemasi mahdolliset asumista haittaavat viat/puutteet tarkastuspöytäkirjaan. Viimeiset erät myyntihinnasta maksetaan tarkastuksen jälkeen.
7.    Muutto ja asunnon hallinnan luovutus
Muuttopäivänä luovutamme sinulle kotisi avaimet sekä monipuolisen kodinkansion, joka sisältää mm. käyttö- ja huolto-ohjeita. Tässä vaiheessa asunnon myyntihinta ja tilaamasi lisätyöt tulee olla kokonaisuudessaan maksettu, jonka jälkeen asunnon hallinta ja omistusoikeus siirtyvät sinulle.
Varainsiirtovero
Asunto-osakkeiden kaupassa ostaja maksaa varainsiirtoveroa 2 % osakkeiden velattomasta hinnasta. Varainsiirtovero on maksettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun uuden asunnon omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Ensiasunnon ostajan ehdot täyttävän ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Ensiasunnon ostajankin täytyy kuitenkin tehdä varainsiirtoveroilmoitus.
8.    Yhtiön hallinnonluovutus
Asunto-osakeyhtiön hallinto luovutetaan osakkeenostajille 3-6 kuukautta yhtiön rakennusten valmistumisen jälkeen pidettävässä hallinnonluovutuskouksessa. Kokouksessa valitaan yhtiölle uusi hallitus, esitetään yhtiön valmistumisajankohdan tilinpäätös ja vahvistetaan vastikkeet kuluvalle tilikaudelle.
9.    Osakekirjojen luovutus
Asuntoasi koskevat osakekirjat ovat RS-pankin hallussa. Pankki ilmoittaa osakkaille kirjallisesti niiden luovuttamisesta, kun luovuttamisedellytykset ovat täyttyneet eli kaikki myyntihintasuoritukset on maksettu. Tämän jälkeen pankki luovuttaa osakekirjat oman aikataulunsa mukaan, joko velattoman asunnon omistajalle tai asunnon lainoittaneelle pankille.
10.  Vuositarkastus
Vuositarkastus järjestetään aikaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Huoneistokohtaiseen vuositarkastuskaavakkeeseen kirjataan mahdolliset asumista haittaavat viat ja puutteet. Virhemääritelmän täyttävät viat ja puutteet todetaan ja tarvittavat korjaukset tehdään vuositarkastuksen jälkeen erikseen ilmoitettuna ajankohtana.
11. Vuositarkastuksen jälkeiset virhetilanteet
RS-kohteessa ostajien hyväksi asetettu suorituskyvyttömyysvakuutus on voimassa 10 vuotta rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä ja siitä voidaan tietyin rajoituksin korvata rakennusvirheet, jos myyjä ei siihen kykene.
Vaihtoehtoiset ratkaisumenettelyt kuluttajariidoissa
Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa (www.kuluttajariita.fi).

Käytännössä RS-järjestelmä siis takaa, että voit tehdä elämäsi yhden isoimmista hankinnoista turvallisesti ja luotettavasti yhdessä prosessia valvovan RS-pankin kanssa.